Energielabels / benamingen

Wordt u ook helemaal gek van alle benamingen die aan energie efficiënt bouwen gekoppeld zijn? Wat is nu precies wat? Zit er überhaupt verschil in de verschillende labels of zijn het allemaal verkooppraatjes?

Om het allemaal wat overzichtelijker voor u te maken hebben wij de Energielabelschuif voor u ontwikkeld. Sleep het paarse bolletje naar links of rechts (op mobiele apparaten moet je klikken op de balk) om te lezen over de verschillende benamingen die tegenwoordig vaak worden gebruikt.

Bouwbesluit / EPC 0,4

Bouwbesluit, is een serie regels waaraan woningen minimaal moeten voldoen als ze gebouwd worden. Hierin staan ook de minimale eisen voor energiezuinigheid beschreven, uitgedrukt in EPC waarde. Hoe lager de EPC waarde, hoe beter een huis scoort in deze toetsing, oftewel hoe lager je EPC waarde hoe beter!

De EPC, Energie Prestatie Coëfficiënt, is een maat voor energiezuinigheid. De EPC kan berekend worden aan de hand van de beschreven NEN 7120 Energieprestatie van gebouwen (EPG). Deze norm geldt voor nieuwbouw van woningen en utiliteitsbouw. Per 1 januari 2015, moeten nieuwe woningen en woongebouwen voldoen aan een EPC 0,4 eis. Het getal van de EPC geeft aan wat de energie prestaties zijn van het gebouw, hoe lager het getal hoe beter.

Een EPC van 0,4 voldoet misschien wel aan de eisen, maar wij zijn van mening dat deze eisen erg laag zijn. Zeker als we in gedachten nemen dat in 2021, de eisen veel strenger gaan worden. Wij denken dat je met hetzelfde geld makkelijk ook een woning kan bouwen die beter presteert dan een woning die net voldoet aan bouwbesluit.

Om de EPC van een gebouw te berekenen wordt er gekeken naar de totaalsom van het energieverbruik. Wat inhoud, dat een woning die slecht geïsoleerd is (en dus veel energie verbruikt) maar wel helemaal vol ligt met zonnepanelen (en dus veel energie opwekt) toch kan voldoen aan gestelde EPC eisen. Terwijl dit niet perse goed is voor het milieu.

BENG (Bijna Energie Neutraal Gebouw)

De EU heeft besloten dat vanaf 2021 alle nieuw te bouwen gebouwen, moeten voldoen aan de BENG-eisen (Dit is de status in november 2017 en kan nog veranderen). BENG is vergelijkbaar met EPC, het grote verschil is alleen dat Energie factoren afzonderlijk bekeken worden. Dit houdt in dat energieverliezen door de gebouwschil niet meer gecompenseerd kunnen worden met energiewinst uit opgewekte energie. BENG heeft drie indicatoren, die alle drie afzonderlijk moeten worden voldaan. Dit zijn de volgende indicatoren:

  1. Hoeveel energie heeft een gebouw nodig om op comfortniveau te blijven en overschrijd dit niet de grens van 25 kWh/m². (Dit is vergelijkbaar met het huidige EPC 0,2)
  2. Wat is het energieverbruik van het gebouw en overschrijd dit niet de grens van 25 kWh/m² na aftrekking van zelf opgewekte hernieuwbare energie.
  3. Minimaal 50% van de benodigde energie moet hernieuwbaar zijn.

NOM ( Nul Op de Meter)

Woningen die worden aangeduid als “nul op de meter” woningen, zijn woningen die in theorie een netto (elektrisch) energie verbruik van 0 hebben op jaar basis. Dat betekend dus dat over een jaar tijd gezien er net zoveel stroom moet zijn opgewekt door de woning als dat er verbruikt wordt. Deze opwekking wordt in 99% van de gevallen behaald door het opwekken van energie met PV panelen. Met de huidige regels (nov. 2017) mag stroom nog worden terug geleverd tegen kostprijs aan het net, waardoor je energie kosten 0 euro zijn. Je moet echter nog wel kosten betalen voor het netbeheer, maar vaak kan er een heffingskorting verkregen worden waardoor je vaak geld verdiend.

ENN ( Energienota Nul)

Energienota nul woning zijn vergelijkbaar met NOM woningen, het verschil zit hem echter in het feit dat je niet evenveel elektriciteit wil opwekken als je verbruikt, maar dat je zoveel energie wil opwekken waardoor de verbruikskosten evenveel zijn als de opbrengsten. Waardoor je energierekening (nota) op nul uitkomt.

Energieneutraal

Energieneutraal wonen is vergelijkbaar met “nul op de meter” woningen. Echter wil je bij energieneutraal niet alleen je stroom verbruik op nul krijgen, maar wil je je totale energie op nul krijgen. Je gaat er dus voor zorgen dat alle energie die in je woning wordt verbruikt ook weer opgewekt wordt. Energieneutrale woningen streven er dus ook vaak voor om een EPC van 0 te krijgen. Hierdoor is het warmte verlies namelijk minimaal, wat veel scheelt in het energieverbruik en dus de energiekosten.

 

Passief

Bij passief bouwen, streef je ernaar om je energie verliezen zoveel mogelijk te beperken en door het gebruik van passieve energie je woning op te warmen/koelen. Passief bouwen gaat dus nog een stapje verder dan de meeste energielabels. Een passiefhuis wordt gekenmerkt door een comfortabel en aangenaam binnenklimaat en een zeer laag energieverbruik. Door tijdens het ontwerpen rekening te houden met de oriëntatie van de zon en effectieve isolatie en kierdichting toe te passen, blijft warmte veel langer in een passiefhuis. Hierdoor is er veel minder energie nodig om het binnenklimaat van het huis op de gewenste temperatuur te houden. Een passiefhuis draagt op deze manier bij aan het milieu zonder op comfort of andere aspecten in te leveren.

Passief bouwen wordt bijna altijd gecombineerd, met energie opwekking, waardoor passieve woningen ook bijna altijd een Energieneutraal of NOM of soms zelfs Energie Plus woning zijn. Energie Plus houd in dat je meer energie opwekt dan dat je verbruikt.

 

Actief

Active house, lijkt heel erg op passief bouwen, maar gaat nog net een stapje verder. Active house heeft als visie om gebouwen te maken/ontwerpen die de levens van hun bewoners gezonder en comfortabeler maakt, zonder het milieu en klimaat negatief te beïnvloeden. Dit wordt getoetst met een zogenaamde Active House Rader, waarin de aspecten comfort, milieu en energie getoetst worden. Het verschil met passief bouwen is dus dat er niet eerst vanuit de energie ontworpen wordt, maar een combinatie van alle drie tegelijk. Active House is hierdoor minder extreem in de zin van passieve energie verliezen reduceren (isolatie etc), maar dit compenseren ze met slim gebruik van domotica.

EnergiePlus

Energieplus is een extreme variant van Energie Neutraal. Bij EnergiePlus woningen is het je doel om een woning te bouwen die meer energie opwekt dan het verbruikt. Dit wordt vaak behaald door een combinatie van allerlei eigenschappen uitgelegd in alle andere labels. Dus door een goed geïsoleerde buitenschil, warmte terug winning, gasvrij, warmtepomp, zonneboiler, PV-panelen, etc. In de praktijk zijn veel Energieneutrale woningen ook EnergiePlus woningen, dit komt omdat je natuurlijk nooit precies evenveel opwekt als dat je verbruikt, waardoor je altijd of iets meer of iets minder zult opwekken dan je verbruikt. Echter noemen we dit toch Energieneutraal, omdat de insteek is dat je gelijk speelt. Zo ook bij EnergiePlus, je doel is om meer op te wekken, dit betekend natuurlijk niet dat dit altijd behaald wordt, omdat dit ook afhankelijk is van de gewoonte van de bewoners.

Heeft u een vraag?